Praktikos sritys

ĮMONIŲ TEISĖ

Konsultavimas, pasirenkant steigtino juridinio asmens formą, juridinių asmenų steigimas, juridinio asmens steigimo dokumentų paruošimas ir jų registravimo užtikrinimas, įmonių restruktūrizavimas, likvidavimas, pagalba įgyvendinant ir ginant juridinių asmenų dalyvių teises, įmonės akcininkų ginčų sprendimas, konsultavimas akcininkų sutarčių sudarymo klausimais ir tokių sutarčių paruošimas, teisinės paslaugos, susijusios su juridinio asmens organų struktūros ir jų kompetencijos parinkimu, teisinės paslaugos, susijusios su nesąžiningos konkurencijos normų taikymu bei kt.

SUTARČIŲ TEISĖ

Sutarčių (pirkimo – pardavimo, paslaugų teikimo, rangos, patalpų nuomos, panaudos, paskolos, mainų, skolos perleidimo, reikalavimo perkėlimo, rentos, dovanojimo, distribucijos, vežimo, turto patikėjimo, jungtinės veiklos ir kt.) projektų ruošimas, sutarčių sąlygų derinimas su kliento partneriais, kliento atstovavimas derybose dėl sutarčių pasirašymo, sudarytų sutarčių registravimo registruose užtikrinimas ir kt.

BAUDŽIAMOJI TEISĖ

Konsultacijos ir gynyba baudžiamosiose bylose, asmenų (įtariamųjų, kaltinamųjų ir kt.) atstovavimas ikiteisminio tyrimo metu ir teisminiame nagrinėjime visų instancijų teismuose, baudžiamojo proceso inicijavimas privataus kaltinimo bylose, kliento atstovavimas teisme privataus kaltinimo bylose, nukentėjusiojo teisių apsaugos užtikrinimas, civilinio ieškovo ar civilinio atsakovo atstovavimas ikiteisminio tyrimo baudžiamose bylose ir teisminio proceso metu bei kt.

ADMINISTRACINĖ TEISĖ

Konsultacijos, skundų, pareiškimų ir kitų procesinių dokumentų paruošimas bei kliento atstovavimas įvairiose administraciniuose ginčuose, pvz., su savivaldybe, valstybės ir savivaldybės institucijomis, įstaigomis ir pan., taip pat konsultacijų teikimas ir kliento atstovavimas administracinių teisės pažeidimų bylose, pvz., kelių eismo taisyklių pažeidimo administracinėse bylose, nelegalaus darbo administracinėse bylose ir kt.

DARBO TEISĖ

Konsultacijos, darbdavių lokalinių norminių teisės aktų projektų rengimas, klientų atstovavimas darbo ginčuose darbo ginčų komisijose ir teismuose, darbuotojo teisių ir teisėtų interesų gynyba, darbdavio teisėtų interesų užtikrinimas ir apsauga, darbuotojo nekonkuravimo, konfidencialios informacijos, darbuotojo visiškos materialinės atsakomybės sutarčių ruošimas ir kt.

ŠEIMOS TEISĖ

Konsultacijos ir teisinės paslaugos, susijusios su turtiniais ir neturtiniais ginčais tarp sutuoktinių, ikivedybinių ir povedybinių sutarčių rengimas ir jų registravimo registre užtikrinimas, santuokos nutraukimo dokumentų ruošimas ir santuokos nutraukimo proceso inicijavimas, sutuoktinio atstovavimas teisme santuokos nutraukimo bylose bei kt.

PAVELDĖJIMO TEISĖ

Konsultacijos ir teisinės paslaugos, susijusios su testamento ruošimu, bendruoju sutuoktinių testamento ruošimu, testamento ginčijimu teismine tvarka, palikimo priėmimu, kliento teisių ir teisėtų interesų atstovavimas notarų biuruose, įpėdinių ginčų sprendimuose bei kliento interesų atstovavimas teisme, sprendžiant teisminius paveldėjimo teisės ginčus.

STATYBOS IR DAIKTINĖ TEISĖ

Konsultacijos ir teisinės paslaugos, susijusios su statybos teisinių santykių reglamentavimu, statybos dalyvių (statytojo (užsakovo), statinio projektuotojo, rangovo, subrangovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir kt.) teisių ir teisėtų interesų atstovavimas statybos procese iškylančiais statybos teisės klausimais, klientų (statybos dalyvių ir kitų asmenų) atstovavimas ikiteisminio nagrinėjimo institucijose ir teismuose ginčuose, susijusiose su statybos teisiniais santykiais. Taip pat konsultacijos ir teisinės paslaugos, susijusios su pastatų, rūsių, pastogių ir kitų patalpų registravimu, dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymu ir atskyrimu, patalpų naudojimo tvarkos įteisinimu, ginčų tarp bendraturčių sprendimu, servitutų nustatymu ir kt.

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖ

Konsultacijos ir teisinės paslaugos intelektinės nuosavybės teisės klausimais, dokumentų (autorinės, licencinės, franšizės sutarčių, prekių ženklų registracijos paraiškos ir kt.) projektų rengimas, autoriaus, atlikėjo turtinių ir neturtinių teisių gynyba, prekių ženklų, patentų, dizaino registravimo teisinės paslaugos, autorių ir gretutinių teisių savininkų interesų užtikrinimas ir gynyba, jų atstovavimas Valstybiname Patentų biure ir teisme bei kt.

BANKROTO TEISĖ

Juridinių asmenų bankroto procedūrų inicijavimas ir vedimas, bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų atstovavimas bankroto bylose ir ginčuose su bankroto administratoriumi, buvusio įmonės vadovo teisių ir teisėtų interesų atstovavimas teisminiuose ginčuose, inicijuotose bankroto administratoriaus, skolų priteisimas ir išieškojimas iš bankrutuojančios įmonės skolininkų, fizinio asmens bankroto procedūrų inicijavimas ir vedimas, teisinių paslaugų teikimas fiziniam asmeniui fizinio asmens bankroto procedūrų metu, siekiant maksimaliai apsaugoti fizinio asmens teises ir teisėtus interesus bei kt.

SKOLŲ IEŠKOJIMO TEISINĖS PASLAUGOS

Skolų ikiteisminis ir teisminis išieškojimas, kreditoriaus interesų atstovavimas ir gynimas, skolininkų teisių apsauga, skolininko pažeistų teisių gynimas, gynyba nuo neteisėtų antstolių veiksmų, atstovavimas teisme, konsultacijos dėl teisinių priemonių, padedančių likviduoti įsiskolinimus, parinkimo ir įgyvendinimo, tarpusavio atsiskaitymų ir įskaitymo sandorių ruošimas bei kt.