Privatumo politika

I. Internetiniame puslapyje naudojami slapukai

1.1. Siekiant užtikrinti sklandų ir efektyvų internetinės svetainės www.advokataspednycia.lt veikimą, ją tobulinti, siekiant padaryti internetinę svetainę patogesnę naudojimuisi ir siekiant lankytojui sudaryti sąlygas naudotis internetinės svetainės pilnu funkcionalumu, šioje internetinėje svetainėje naudojami slapukai, kurie leidžia internetinei svetainei prisiminti informaciją apie svetainės lankytojo naršymą, nustatymus, unikalių vartotojų vienu metu naršymo kiekį ir kt.

1.2. Slapukai (angl. cookies) – tai mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš internetinės svetainės į lankytojo įrenginio naršyklę ir išsaugomas lankytojo įrenginio kietajame diske.

1.3. Slapukų pagalba nerenkami jokie asmeniniai duomenys, atpažįstantys internetinės svetainės lankytoją kaip asmenį.

1.4. Internetinėje svetainėje www.advokataspednycia.lt naudojami šių kategorijų slapukai:

1.4.1. veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Šie slapukai skirti pagerinti svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine;

1.4.2. nuolatiniai slapukai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai naudojami analizuoti svetainės lankytojų elgseną ir rinkti bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie internetinės svetainės lankytojų skaičių, lankymosi internetinėje svetainėje dažnumą, naršymo internetinėje svetainėje trukmę ir pan.

1.5. Internetinėje svetainėje naudojami šie konkretūs slapukai:

1.5.1. _gid – nuskaitomas „Google ID”, siekiant atpažinti atskirus vartotojus statistikos rinkimo tikslams. Sukuriamas prisijungus prie svetainės ir galioja 7 dienas;

1.5.2. _ga – fiksuoja atliktus veiksmus internetinėje svetainėje statistikos ir svetainės optimizavimo tikslams. Sukuriamas prisijungus prie svetainės ir galioja 2 metus;

1.5.3. wordpress_test_cookie – testinis slapukas patikrinimui, ar internetinės svetainės lankytojo naršyklė jį priima. Sukuriamas prisijungus prie internetinės svetainės ir galioja iki internetinės naršyklės išjungimo.

1.6. Slapukai naudojami tik internetinės svetainės lankytojo sutikimu, kuris pateikiamas prisijungus prie svetainės.

1.7. Internetinės svetainės lankytojas gali nesutikti priimti slapukų. Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad slapukai būtų automatiškai priimami, tačiau slapukus lankytojo naršyklėje galima išjungti. Atsižvelgiant į nurodytų slapukų paskirtį, kiekvienas internetinės svetainės lankytojas gali nuspręsti ir savo internetinėje naršyklėje nustatyti, ar slapukus priimti, ar nepriimti (slapukus atmesti), taip pat ar siųsti pranešimą, kai slapukas atsiunčiamas. Be to, interneto svetainės lankytojas gali bet kada priimtus slapukus ištrinti iš savo interneto naršyklės.

1.8. Atsižvelgiant į tai, kad internetinės svetainės lankytojas neprivalo priimti slapukų ir kad kai kurios internetinės svetainės funkcijos gali būti sukurtos taip, jog veiktų tik su slapukais, todėl internetinės svetainės lankytojui jų nepriėmus (juos išjungus), lankytojas negalės naudotis tam tikromis internetinės svetainės funkcijomis.

II. Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas

2.1. Informuojame, kad internetiniame puslapyje per „Paklausimo formą“, el. paštu, telefonu ar kitomis priemonėmis pateikti duomenų subjekto asmens duomenys, kurie pateikiami tik paties duomenų subjekto apsisprendimu (sutikimu), bus tvarkomi vadovaujantis teisės aktais, siekiant duomenų subjektui pateikti atsakymą į paklausimą ar pirminę teisinę konsultaciją duomenų subjektui rūpimais klausimais arba suteikti kitas duomenų subjekto prašomas paslaugas.

2.2. Asmens duomenų tvarkymo pagrindai – duomenų subjekto sutikimas arba kitas teisėtas asmens duomenų tvarkymo pagrindas.

2.3. Duomenų subjekto asmens duomenys nėra teikiami kitiems asmenims, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus ar kai būtina advokato vidaus veiklos administravimui, ar siekiant įvykdyti sutartį, ar siekiant advokato teisėtų interesų. Numatytais atvejais duomenys gali būti perduoti institucijoms ir valstybinėms įstaigoms, taip pat tretiesiems asmenims, jeigu tai būtina įvardintais atvejais.

2.4. Įvardintais tikslais asmens duomenys bus tvarkomi tokius laikotarpius:

2.4.1. tuo atveju, jeigu teisinių paslaugų (pagalbos) sutartis nebūtų sudaryta su duomenų subjektu, duomenų subjekto asmens duomenys bus tvarkomi 12 mėnesių nuo teisinių paslaugų (pagalbos) sutarties nesudarymo, išskyrus atvejus, jei tokių duomenų ilgesnį saugojimo terminą nustato įstatymai ar kiti teisės aktai;

2.4.2. tuo atveju, jeigu su duomenų subjektu būtų sudaryta teisinių paslaugų (pagalbos) sutartis, duomenų subjekto asmens duomenys bus tvarkomi iki sudarytos sutarties galiojimo pabaigos bei dar 12 metų, išskyrus atvejus, jei tokių duomenų ilgesnį saugojimo terminą nustato įstatymai ar kiti teisės aktai.

2.5. Visą informaciją, kurią mums pateiksite per internete esančius socialinius tinklus, kontroliuoja atitinkamo socialinio tinklo valdytojas. Šiame internetiniame puslapyje yra pateikiama nuoroda į mūsų paskyrą „Facebook“ socialiniame tinkle. „Facebook“ privatumo politika pateikiama internetiniu adresu www.facebook.com. Siūlome susipažinti su šia trečiojo asmens privatumo politika ir tiesiogiai susisiekti su „Facebook“ paslaugų teikėju, jei iškiltų kokių nors klausimų, susijusių su tuo, kaip asmens duomenys yra tvarkomi.

2.6. Taip pat informuojame, kad asmens duomenų pateikti neprivalote, tačiau duomenų subjektui nesutikus su asmens duomenų tvarkymu ir nepateikus visos reikiamos ir tikslios informacijos, advokatas gali nesuteikti teisinių konsultacijų ar kitų teisinių paslaugų arba nesudaryti teisinių paslaugų (pagalbos) sutarties ir neturėti jokių kitų teisinių santykių, jeigu dėl nesutikimo tvarkyti asmens duomenis ir jų nepateikimo būtų neįmanoma tokių paslaugų suteikti ar sudaryti ir vykdyti sutarties.

III. Duomenų subjekto teisės

3.1. Duomenų subjektas turi teisę: gauti informaciją apie tvarkomus savo asmens duomenis; prašyti, kad neteisingi, neišsamūs ir netikslūs duomenys būtų ištaisyti arba ištrinti; prašyti, kad duomenys nebūtų tvarkomi ar jų tvarkymas būtų apribotas arba atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis (slapukų atveju lankytojas turi teisę nesutikimą / atšaukimą įgyvendinti, nesutikdamas su slapukų internetinėje svetainėje naudojimu, arba iš savo interneto naršyklės juos ištrindamas), taip pat iškilus klausimams turi teisę kreiptis į advokatą šiame internetiniame puslapyje nurodytais kontaktiniais duomenimis arba į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

IV. Baigiamosios nuostatos

4.1. Advokato visi kontaktiniai duomenys nurodyti šio internetinio puslapio „Kontaktai“ skiltyje.

4.2. Pasikeitus slapukų ir duomenų naudojimo politikai apie tai bus pranešta internetinėje svetainėje www.advokataspednycia.lt, paskelbiant pakeistą privatumo politiką.