Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 11 10 dieną nutartimi kreipėsi Konstitucinį Teismą dėl išaiškinimo, ar Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 1891 straipsnis, reglamentuojantis baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą praturtėjimą, neprieštarauja Konstitucijai.
Pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 1891 straipsnį yra baudžiamas asmuo, kuris turėjo nuosavybės teise šiame straipsnyje nurodytos vertės turtą, žinodamas arba turėdamas ir galėdamas žinoti, kad tas turtas negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegijai kilo abejonių, ar ši baudžiamojo įstatymo nuostata nepažeidžia Konstitucijoje įtvirtintų nuosavybės teisių apsaugos, proporcingumo, nekaltumo prezumpcijos, draudimo suteikti baudžiamajam įstatymui atgalinį veikimą, teisinio aiškumo ir teisinės valstybės principų.
Plačiau apie tai skaitykite: http://www.lat.lt/…/pr…/kreipiamasi-i-konstitucini-xhbe.html